Anthony, lise sonrasında arzuladığı Cornell Üniversitesi’ne basketbol yetenekleri sayesinde girebilmeyi ümit etmektedir. bir adet basketbolsever ve yetenekli bir adet oyuncu olarak, Anthony’nin her geçmişen gün gelişen bu becerisi ve tutkusu onun bu prestijli kuruma girişini kdurumlaştıracak bir adet anahtar mümkün. Ancak, maalesef her şey Anthony’nin kontrolü altında değil. Çünkü onun tek engeli, baba kumar alışkanlığı. Bu alışkanlık, ailesinin maddi durumunu olumsuz etkileyen bir adet boğaz ağı olarak karşımıza çıkıyor ve genç bir adet delikanlının hayallerinin önünde önemli bir adet engel oluşturuyor. Aslında, bu durum, Anthony’nin geleceğe dair bakışını ve hayallerini de tenet görüntüit eder hale geliyor. Onun üniversiteye girişini engelleyebilecek ciddi bir adet maddi sorun oluştururken, eş dönemda onun ruh hali üzerinde de olumsuza yönde etkisi oluyor. Onun hikâyesi; tutku, umut, hayal kırıklığı ve ailevi sorunların bilmece gibi bir adet karışımıdır. Bu yüzden Anthony’nin hikâyesi, sadece yetenek ve çalışmayla başarıya ulaşmanın oldukça hikâye üzerinde ilerledikçe daha da zorlaştığı bir adet gerçeklikle karşı karşıya kalıyoruz. Anthony’yi merkezine oturtan bu hikâye bize, bir adet genç bir adeteyın hayallerini seyretmekmeye, onun aşmasına yardım etmek amacıyla içinde bulunduğu durumu çözümlemeye ve belki de en önemlisi, kişinin yaşamakmındaki en önemli engellerin her dönem dış faktörler olmadığını, bazen en yakınımızdakiler olduğunu anımsatır. Eğer bir adet sinema yorumcusu gibi konuşmak gerekirse; sıkı basketbol sahneleri, duygusal çatışmalar ve kimlik gelişimi açısından oldukça tatmin edici olacak bir adet nüsha bseyretmekri bekliyor. Bu, sadece genç bir adet egzersizcu nüshasi değil, eş dönemda aile sorunları ve iç karışıklıklarla başa çıkma rehberi de.

Alternatif Kaynaklar
Kurtlar film özeti

Kurtlar film özeti

Anthony, lise sonrasında arzuladığı Cornell Üniversitesi'ne basketbol yetenekleri sayesinde girebilmeyi ümit etmektedir. bir adet basketbolsever ve yetenekli bir adet oyuncu olarak, Anthony'nin her geçmişen gün gelişen bu becerisi ve tutkusu onun bu prestijli kuruma girişini kdurumlaştıracak bir adet anahtar mümkün. Ancak, maalesef her şey Anthony'nin kontrolü altında değil. Çünkü onun tek engeli, baba kumar alışkanlığı. Bu alışkanlık, ailesinin maddi durumunu olumsuz etkileyen bir adet boğaz ağı olarak karşımıza çıkıyor ve genç bir adet delikanlının hayallerinin önünde önemli bir adet engel oluşturuyor. Aslında, bu durum, Anthony'nin geleceğe dair bakışını ve hayallerini de tenet görüntüit eder hale geliyor. Onun üniversiteye girişini engelleyebilecek ciddi bir adet maddi sorun oluştururken, eş dönemda onun ruh hali üzerinde de olumsuza yönde etkisi oluyor. Onun hikâyesi; tutku, umut, hayal kırıklığı ve ailevi sorunların bilmece gibi bir adet karışımıdır. Bu yüzden Anthony'nin hikâyesi, sadece yetenek ve çalışmayla başarıya ulaşmanın oldukça hikâye üzerinde ilerledikçe daha da zorlaştığı bir adet gerçeklikle karşı karşıya kalıyoruz. Anthony'yi merkezine oturtan bu hikâye bize, bir adet genç bir adeteyın hayallerini seyretmekmeye, onun aşmasına yardım etmek amacıyla içinde bulunduğu durumu çözümlemeye ve belki de en önemlisi, kişinin yaşamakmındaki en önemli engellerin her dönem dış faktörler olmadığını, bazen en yakınımızdakiler olduğunu anımsatır. Eğer bir adet sinema yorumcusu gibi konuşmak gerekirse; sıkı basketbol sahneleri, duygusal çatışmalar ve kimlik gelişimi açısından oldukça tatmin edici olacak bir adet nüsha bseyretmekri bekliyor. Bu, sadece genç bir adet egzersizcu nüshasi değil, eş dönemda aile sorunları ve iç karışıklıklarla başa çıkma rehberi de.